DIN 53438 Combustibility Test

        มาตรฐาน DIN 53438 เป็น German Standard ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุจำพวกเส้นใย (Fabrics)ซึ่งออกโดย DeutschesInstitut Fur Normung (DIN) โดยมาตรฐานDIN 53438นี้เป็นมาตรฐานสำหรับทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุ การทดสอบใยกรองตามมาตรฐาน DIN 53438นั้นจะใช้เปลวไฟ(Propane gas) เผาวัสดุในแนวดิ่ง (Vertical)เป็นระยะเวลา
15 วินาทีแล้ววัดระยะเวลาในที่เปลวไฟใช้ในการเผาไหม้จนถึงระยะที่กำหนด  (Measuring mark) ซึ่งการทดสอบสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ดังนี้ best fake watches uk
1. DIN 53438-2 edge ignition test(Method K) – เผาตัวอย่างชิ้นงานขนาด 190x90 mmบริเวณขอบ,
ระยะ measuring mark150 mm
2. DIN 53438-3 surface ignition test(Method F) – เผาตัวอย่างชิ้นงานขนาด 230x90 mmบริเวณผิวหน้า, ระยะ measuring markอยู่ระหว่าง 40-190 mm

 


โดยวัสดุหลังจากผ่านการทดสอบจะถูกแบ่ง Class ตามระยะเวลาการเผาไหม้ของเปลวไฟได้ดังนี้ 
breitling replica watches uk 2020

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามผลของการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุนั้นเป็นเพียงการทดลองในห้องแลปในสภาวะคงตัวที่สร้างขึ้นมา จึงไม่สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่วัสดุเกิดการเผาไหม้ได้ cheap rolex fake watch uk