คอนเสิร์ตการกุศล THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส

 • Date: August 23, 2015

  Venue: Grand Hall, Thammasat University (Tha Prachan), Bangkok, Thailand  

  top fake watches for uk
  replica watches uk for online sale

   

  วาลิเทคร่วมสนับสนุนงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส" จัดโดยคณะกรรมการกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสังคม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในโครงการการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


   

  คอนเสิร์ตการกุศล THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส
 • Date: August 23, 2015

  Venue: Grand Hall, Thammasat University (Tha Prachan), Bangkok, Thailand  

  top fake watches for uk
  replica watches uk for online sale

   

  วาลิเทคร่วมสนับสนุนงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส" จัดโดยคณะกรรมการกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสังคม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในโครงการการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


   

  คอนเสิร์ตการกุศล THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส
 • Date: August 23, 2015

  Venue: Grand Hall, Thammasat University (Tha Prachan), Bangkok, Thailand  

  top fake watches for uk
  replica watches uk for online sale

   

  วาลิเทคร่วมสนับสนุนงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส" จัดโดยคณะกรรมการกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสังคม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในโครงการการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


   

  คอนเสิร์ตการกุศล THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส
 • Date: August 23, 2015

  Venue: Grand Hall, Thammasat University (Tha Prachan), Bangkok, Thailand  

  top fake watches for uk
  replica watches uk for online sale

   

  วาลิเทคร่วมสนับสนุนงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส" จัดโดยคณะกรรมการกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสังคม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในโครงการการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


   

  คอนเสิร์ตการกุศล THE PALACE & DIVAS จากเมืองสู่ดอย เพื่อผู้ด้อยโอกาส