We CARE We SHARE

 • Date: November 9-11, 2017
  Venue: Kab Cherng, Surin

  บริษัท วาลิเทค จำกัดและบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ถวาย ณ วัดโคกเวงวารีรัตน์ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการ และมอบห้องน้ำ เครื่องดนตรีวงโยธวาธิตและสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
  ทั้งนี้ยังมีสิ่งของที่จำเป็นในการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

  จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 373,434 บาท


  We CARE We SHARE
 • Date: November 9-11, 2017
  Venue: Kab Cherng, Surin

  บริษัท วาลิเทค จำกัดและบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ถวาย ณ วัดโคกเวงวารีรัตน์ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการ และมอบห้องน้ำ เครื่องดนตรีวงโยธวาธิตและสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
  ทั้งนี้ยังมีสิ่งของที่จำเป็นในการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

  จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 373,434 บาท


  We CARE We SHARE
 • Date: November 9-11, 2017
  Venue: Kab Cherng, Surin

  บริษัท วาลิเทค จำกัดและบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ถวาย ณ วัดโคกเวงวารีรัตน์ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการ และมอบห้องน้ำ เครื่องดนตรีวงโยธวาธิตและสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
  ทั้งนี้ยังมีสิ่งของที่จำเป็นในการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

  จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 373,434 บาท


  We CARE We SHARE
 • Date: November 9-11, 2017
  Venue: Kab Cherng, Surin

  บริษัท วาลิเทค จำกัดและบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ถวาย ณ วัดโคกเวงวารีรัตน์ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการ และมอบห้องน้ำ เครื่องดนตรีวงโยธวาธิตและสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
  ทั้งนี้ยังมีสิ่งของที่จำเป็นในการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

  จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมด 373,434 บาท


  We CARE We SHARE